Kontakta oss!

Vi sva­rar på frå­gor och hjäl­per dig med din be­ställ­ning.

Läs gär­na ige­nom in­for­ma­tio­nen un­der “Kundservice”.
Du kanske hit­tar sva­ret där.

– Tip­sa om nya tit­lar!
– Ge oss återkoppling hur vi kan för­bätt­ra och ut­veck­la oss!

Väl­kom­men med ditt med­de­lan­de!
Sva­r från oss kommer så snart som möj­ligt!

Slöjdiga häls­ning­ar

AnneSofie med Slöjdmagasinet

Fyll i fält med *

Namn*:

E-post*:

Meddelande:

Custo­mers ser­vice

Ple­a­se fe­el free to con­tact us if you ha­ve any ques­tions about your order.
En­ter your na­me, email ad­d­ress and write your mes­sage, then press “Skic­ka”!

Best regards
AnneSofie with the Slojdmagasinet!

Bild ur boken - Från loppis till salong
0